Kontakt

Lenka Vdovjaková Cru for Art

0907 747 248

IČO: 51 081 822
DIČ: 1049625632
číslo účtu: SK22 8330 0000 0026 0128 2938

email: info @ silazdravia.sk