Zdravie podľa znamení

Astrológia je obor ktorý hľadá súvislosti medzi postavením nebeských telies  a súčasnými, minulými či budúcimi dejmi na Zemi. Nehovorí ale o tom čo sa stane alebo nestane, poukazuje skôr na tendenciu určitých udalostí. Zaoberá sa postavením planét, pričom ich význam má svoj pôvod aj v gréckej mytológii v ktorej sú planéty spájané s konkrétnymi božstvami. … Čítať ďalej Zdravie podľa znamení