Iba legenda o zmŕtvychvstaní?

Kresťanstvo má vôbec zmysel len ak Kristus zomrel a následne vstal z mŕtvych. Ak by sa to nestalo, nebolo by ani kresťanstvo. Existujú však mnohí autori ktorí sa pokúšajú vysvetliť ukrižovanie Ježiša Krista a vyslovujú určité názory, že Ježiš možno ani nezomrel na kríži. Mohol byť vraj namiesto neho ukrižovaný niekto iný, dokonca pravdepodobne Šimon … Čítať ďalej Iba legenda o zmŕtvychvstaní?