Pochopiť svoje ochorenie?

Akákoľvek choroba je len informácia, správa o tom že niekde robíme chybu a jediný kľúč k riešeniu môžeme nájsť v živote človeka. Je to informácia o tom, ako človek žije, aké má starosti, čo potlačuje, akú zmenu by mal prípadne spraviť… Čo ste asi nevedeli Máte často fyzické bolesti alebo zápal? Možno je za tým … Čítať ďalej Pochopiť svoje ochorenie?