Pochopiť svoje ochorenie?

Akákoľvek choroba je len informácia, správa o tom že niekde robíme chybu a jediný kľúč k riešeniu môžeme nájsť v živote človeka. Je to informácia o tom, ako človek žije, aké má starosti, čo potlačuje, akú zmenu by mal prípadne spraviť…
Čo ste asi nevedeli

Máte často fyzické bolesti alebo zápal? Možno je za tým aj vaša nenaplnená potreba lásky a bezpečia, či dokonca pocity viny. Asi máte aj strach a hnev z toho, čo sa vám odohráva v živote.
Stres
Malé dievčatko trpelo vážnymi alergickými prejavmi. Žiadne lieky nepomáhali, dokonca sa choroba zhoršovala. Neskôr sa prišlo na to – a to len vďaka psychosomatickej medicíne, že dievčatko prežíva ťažký stres kvôli rozvodu rodičov. Keď sa tieto veci vysvetlili a rodičia dievčatka sa prestali medzi sebou hádať, dohodli sa na zásadných veciach, a prestali robiť dievčatku stres – i keď prišiel nakoniec rozvod, dievčatko sa ,,zázračne“ uzdravilo.
Dôležitý fakt je, že emócie majú vplyv na samotné orgány.
Iste, nie je ľahké nemať stres, nebáť sa o druhých, nemať pocit duševnej bolesti… Vonkajšie vplyvy však nemusia byť nutne problémom. V mnohých prípadoch ide o samotné správanie človeka, to ako sa dokáže aj s náročnými situáciami popasovať.
Následkom emočného tlaku vznikajú psychosomatické bolesti či psychosomatické poruchy ktoré vyústia do rôznych ochorení. Každá emócia má svoju fyziologickú spojitosť. Hnev vám môže zvýšiť tlak, vďaka nervozite môžete mať bolesť žalúdka či hnačku. Pri liečení je preto dôležité nepozerať sa len na telesný ale aj na emočný stav pacienta. Hľadať príčiny, nepozerať sa len na dôsledky. Úloha to môže byť ťažká, pretože za daným stavom môžu byť viaceré nespracované, nepochopené myšlienky, emócie. Človek má tendenciu tieto emócie potláčať, čo však nie je riešenie, pretože to väčšinou spôsobí časom rôzne zdravotné problémy. Je preto dôležité neutekať pred pocitmi ale riešiť ich.
Niektoré zdravotné problémy a ich vysvetlenie z hľadiska psychosomatickej medicíny
Anémia – je možné že vás niečo priam dusí, môže to byť prípadne nejaký človek ktorý vo vás spôsobuje pocit menejcennosti, či až prílišnej upätosti.
Chrbtica – možno sa cítite duševne preťažený, necítite spokojnosť vo svojom živote.
Celiakia – niečo vám asi spôsobuje žiaľ. Môžu to spôsobovať životné oblasti ako povolanie alebo vzťahy.
Cukrovka – asi ste mali v detstve či dospievaní pocit, že nemáte kontrolu nad jeho udalosťami, preto potrebujete ovládať, kontrolovať svoje okolie ale je tiež možné, že neviete prijímať sladké stránky života, pôžitok, lásku, lebo ste presvedčený že si ich nezaslúžite.
Hemeroidy – asi chcete všetko rýchlo a hneď, máte obavu zbaviť sa niečoho z minulosti.
Kŕčové žily – asi zotrvávate v nejakých skľučujúcich, nepríjemných situáciach.
Vysoký krvný tlak – podľa všetkého máte v sebe nejaký dlhodobo neriešený citový problém.
Vysoký cholesterol – strach prijímať radosť.
Pálenie záhy – veľmi silný, zvieravý strach.
Štítna žľaza – je pravdepodobné že uspokojujete potreby druhých ale nie svoje. Mohli ste zažiť aj nejaké silné sklamanie a poníženie.
Psychosomatika nenahrádza klasickú liečbu, iba ju vhodne dopĺňa, najmä pri chronických zdravotných problémoch.
Spoločnosť zaujíma len okamžité uspokojenie a naplnenie túžob. Preto opatrne s prílišnou konzumáciou nie len jedla, ale tiež vnemov… V našom svete je príliš veľká stimulácia ktorá spôsobuje narúšanie organizmu. Stresujúce faktory akoby nemali nikdy koniec.
Mali by sme sa učiť, pochopiť, znova sa dozvedieť aké dôležité je zapojenie mysli do liečebného procesu. Našim cieľom by malo byť predchádzať ochoreniam, a pokiaľ už choroba nastane, pochopiť jej hlbší zmysel a navrátiť sa ku zdraviu.

Spracovala: Silazdravia.sk

Zdravé jedlo?