Pravda o depresii

Depresia je zamrznutý hnev. Je to hnev obrátený proti sebe samému. (Sigmund Freud – Rakúsky neurológ, psychiater a zakladateľ psychoanalýzy)

Depresia prichádza, keď sa človek prestáva tešiť zo života. Prejavuje pocitom smútku, nechuti k životu, ktorý trvá dlhšiu dobu a človek ho prežíva v rôznej intenzite. Človek začne mať pocit bezvýchodiskovosti, beznádeje a bezmocnosti. Nakoniec sa mu odnechcie žiť. Podvedome je agresívne naladený voči sebe, ale aj voči okolitému svetu.
Ľudia si depresiu často zamieňajú s lenivosťou, nedostatkom vôle, nezodpovednosťou a pritom ide o vážne ochorenie. Ďalšími príznakmi môžu byť aj: bolesti hlavy, chudnutie, dýchavičnosť, nechutenstvo, nesústredenosť, ľahostajnosť, podráždenosť, agresia, nespavosť, ale aj zvýšená potreba spánku, rezignácia, nezáujem o sex, vyčerpanosť, strata záujmov, výčitky svedomia, zábudlivosť. K týmto príznakom sa dokonca môžu pridať aj ušné šelesty, svrbenie pokožky, či celková fyzická bolesť tela.
Dôležité je správne stanoviť diagnózu, pretože nie vždy znamenajú depresívne príznaky depresiu a naopak niektoré stavy, ktoré ako depresia nemusia vyzerať, ňou môžu byť. Príčinou môže byť ľahšia duševná zraniteľnosť a spúšťačom môžu byť aj niektoré lieky, alkohol, drogy, ale dokonca aj nedostatok denného svetla. Objaviť sa môže v záťažovom období – ako je napríklad popôrodná depresia.
Depresia je spôsobená vedomými negatívnymi myšlienkami. Emócie sa rodia z toho, čo si myslíme. Myslite si, že ste v nebezpečenstve a budete cítiť úzkosť. Pomyslite na stratu, ktorá vás stretla, a budete smutní. Depresia je výsledkom celoživotného zvyku vedome myslieť určitým spôsobom. Keď zmeníte tieto zvyky (tento spôsob rozmýšľania) vyliečite depresiu. (Joseph Wolpe – Juhoafrický psychiater)
Depresia je často charakteristická neprimeraným podceňovaním sa, určitou zarazenosťou, introverziou v prejave a sklonom obviňovať seba. Dá sa povedať, že sa jedná aj o kedysi potláčané agresívne emócie, ktoré sa znovu vynorili. Čím viac agresívnych pocitov človek pociťoval v minulosti, čím silnejšie ich potláčal, tým silnejšia bude depresia.
Obyčajná tendencia dívať sa na ľudí negatívne indikuje väčšiu pravdepodobnosť depresie a rôzne poruchy osobnosti. (Dustin Wood – Americký profesor psychológie)
S pomocou rôznych štúdií sa zistilo, že depresívni ľudia majú vyrovnaný pomer: jedna zlá myšlienka na jednu dobrú. Ľudia bez depresie majú zhruba dvakrát toľko dobrých myšlienok ako zlých.
Skreslené vnímanie reality môže viesť často k depresiám – ľudia, ktorí potrebujú psychoterapiu, majú často sklon k mysleniu typu všetko alebo nič, k nadmernej generalizácii, k nálepkovaniu a k chybnému značkovaniu, k zveličovaniu a zväčšovaniu problémov a k iným, takzvaným ,,kognitívnym skresleniam“ (A.Lazarus, C. Lazarus, A Fay – Juhoafrický psychológovia a americký psychiater)
Jedným z hlavným symptómov depresie je sústredenosť na seba. Depresívna osoba veľa až príliš často, premýšľa o tom, ako sa cíti. Keď v sebe odhalí smútok, rozpitvá ho do budúcnosti, a do všetkých svojich činností, čo ho ešte posilňuje.
Často platí, že čím väčšie utrpenie človek prežíva, tým menej je to na ňom poznať. Pokiaľ človeka niečo trápi veľmi bytostne, väčšinou skôr o tomto probléme mlčí.
Ľudia s depresiou majú tendenciu stanovovať si všeobecnejšie ciele, než ľudia bez depresie. Ľudia s depresiou nie sú zameraní na konkrétny cieľ, čím si sťažujú jeho dosiahnutie a vytvárajú si cyklus negatívnych myšlienok. (Dickson, Moberly, Kinderman – Americký tím psychológov)
Vďaka depresii sa zhoršuje všeobecné telesné zdravie a najväčším rizikom môže byť samovražda. Neliečená depresia môže viesť k užívaniu návykových látok, alkoholu, liekov proti bolesti, či na spánok. Často prechádza do mánie kedy sa človek cíti naopak veľmi dobre. Tieto dva stavy sa striedajú v rôzne dlhých časových intervaloch. Potrebná je kvalitná, odborná terapia.
Život je len 10 percent to, čo zažívate, ale 90 percent to, ako na to reagujete. (Dorothy Neddermeyerová – americká psychologička a terapeutka)
Ako na depresiu
  • cvičenie je najefektívnejší spôsob ako znížiť depresiu (asi 30 minút na úrovni aktivity  ktorá zodpovedá rýchlej chôdzi, alebo pohodlnému poklusu, plávanie, bicyklovanie, práca na záhrade…)
  • relaxačný, autogénny  tréning, progresívna svalová relaxácia.
  • aspoň jeden kvalitný dôverný vzťah s druhým človekom.
  • dostatok kontaktu s druhými ľudmi a aktivít, ktoré sú spojené s potešením a záujmom.
  • dôležité je, prinútiť sa ráno vstať, nebyť nečinný.
  • vhodné byliny – chmeľ obyčajný, ľubovník, medovka.
  • vitamíny najmä B komplex, horčík, zinok, vápnik.

Zdroj: Dohoda s chorobou, Exercise Helps to Keep Yor Psyché Fit, Authentic Happiness, Jak se zbavit stresu