Je možné odnaučiť psa zavýjať?

Zavýjanie psa môže obťažovať nie len vás, ale i vašich susedov. Pes aj keď je v spoločnosti svojho pána zavýja väčšinou preto, že tak vyžaduje pozornosť, má nejaké zdravotné problémy, alebo odpovedá na nejaké zvuky – ako je napríklad zavýjanie iného psa, zvuk sirény či hudby. V posledom prípade väčšinou pes prestane zavýjať keď zvuky ustanú.

Pokračovať v čítaní