Emočne nestabilná osobnosť je častejšia než by ste si mysleli

Ak čítate pravidelne noviny alebo biografie, určite si všimnete, že mnohí ľudia ktorí vyčnievajú z davu, majú vlastnosti emočne nestabilnej osobnosti.  Avšak je nutné poznať celý príbeh o danom človeku a vedieť ako sa daná osoba chová vo vypätých situáciach. Je preto potrebné byť vo svojich úsudkoch opatrní i keď sa ukazuje že emočne nestabilná osobnosť býva veľmi častá a je teda pravdepodobné že ste takú osobnosť vo svojom živote už stretli. Ubližuje najviac v osobnej a psychickej rovine.
Aké sú najčastejšie varovné príznaky emočne nestabilnej osobnosti
  • hypersenzitivita
  • prudkosť, impulzívnosť, popudlivosť
  • vyžadovanie pozornosti, náročnosť
  • manipulatívnosť
  • iracionálne chovanie – všetko alebo nič
Emočne nestabilné osobnosti často svoju pravú povahu maskujú, čo im umožňuje fungovať v spoločnosti. Avšak v skutočnosti sú veľmi nevyrovnaní, vyvolávajú konflikty a rozvraty. Bývajú vznetliví, ,,temperamentní“, vyvolávajú pocity menejcennosti či trápenia, často sa hádajú, môžu sa dokonca vyhrážať samovraždou. Títo jedinci bývajú premenliví ako počasie, ich emočné prejavy prechádzajú rýchlo z extrému do extrému.
Emočne nestabilná osobnosť má obrovskú potrebu byť milovaná a cítiť sa bezpečne, ale veľmi malú schopnosť udržovať a rozvíjať zdravé vzťahy. Často vyžaduje, aby jej každý vyhovel, potrebuje sústavnú podporu a uisťovanie. Ak vstúpite do vzťahu s takýmto človekom pripravte sa na život plný extrémov, rozhorčenia a vyčerpania.
Takýto človek sa pri vystavenom strese často rúca, často sa príliš rýchlo, alebo intenzívne pripútava k ľudom s ktorými sa práve zoznámil, má sklon napadať  každého kto ho kritizuje, jeho problémy, zranenia, ochorenia sú vždy horšie než problémy ostatných, máva náročné požiadavky, nárokuje sa príliš veľa času a pozornosti od druhého človeka, jeho emócie sú vždy veľmi intenzívne, opakovane si sťažuje na pocity menejcennosti, môže trpieť depresiami a úzkosťami ktoré sa môžu objavovať v epizódach, akúkoľvek kritiku otočí voči ostatným, je tvrdohlavý a chce mať posledné slovo, je náladový, často hovorí o pomste, alebo sa už niekomu fyzicky pomstil, dokáže vynaložiť značné úsilie aby mohol niekoho sledovať , či obťažovať, jeho chovanie je často nepredvídateľné rovnako ako jeho myslenie.
V prítomnosti emočne nevyrovnanej osobnosti hrozí z dôvodu jej prirodzenej podstaty deťom a to najmä nevlastným deťom riziko psychickej a fyzickej ujmy. Emočne nestabilný rodič spôsobuje deťom vo všeobecnosti psychické poškodenie. Deti sa naučia byť uzavreté, skrývajú svoje pocity, alebo naopak začnú robiť zlé veci aby si vynútili reakciu, naučia sa klamať, experimentujú s drogami alebo – a to je veľmi častý jav – neuvážene podľahnú každému, kto im bude venovať pozornosť.
Intímne vzťahy bývajú tiež veľmi intenzívne. Takýto emočný ,,tobogán“ však málokto dlhodobo vydrží, preto emočne nestabilným osobnostiam vzťahy nevyhnutne krachujú.
Ženy ktoré žijú vo vzťahu s nevyrovnanými mužmi si hovoria: ,,On sa zlepší,“  alebo ,,Dnes to bolo naposledy,“ prípadne: ,,Ja ho zmením.“ Nič z toho nie je pravda, pretože títo jedinci sa s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezmenia.
Opatrenia
V konečnom dôsledku emočne nestabilné osobnosti potrebujú odbornú pomoc rovnako tak ako ich obete. Na základe mnohých výpovedí obetí sa dá povedať, že tieto osobnosti ,,vysávajú“ ostatných, pripravujú ich o trpezlivosť, pochopenie a súcit. Ako povedal jeden muž po rokoch v manželstve s emočne nestabilnou ženou: ,,Vyskúšal som už úplne všetko. Vo všetkom som jej vyhovel, ale život s ňou bol peklo. Priviedla ma na okraj samovraždy a to bola posledná kvapka. Bol som úplne vyčerpaný a chcel som si ublížiť. Len kvôli nej.“
Ak máte deti s emočne nestabilným partnerom, je vašou povinnosťou pokúsiť sa zabezpečiť im bezpečie a útočisko.
Bohužial väčšina rodičov nepodnikne žiadne kroky, pretože sa nechcú vystavovať výbušným reakciám takéhoto emočne nestabilného partnera. Tak ale bezmocné deti nesmierne poškodzujú.
Nastavte si striktné hranice, čo takému človeku dovolíte. Aj keď to bude zo začiatku vyvolávať odpor, mohlo by vám to pomôcť nastoliť aspoň určitú stabilitu, aj keby mala byť len dočasná. Ak vás emočne nestabilná osobnosť naďalej bude traumatizovať, mali by ste si ju od seba držať čo najďalej, prípadne úplne obmedziť kontakty. Pokiaľ sa však aj cez všetky varovania rozhodnete i naďalej udržovať kontakt s takouto osobou, nebuďte potom prekvapení, že bude vo svojom zhubnom jednaní pokračovať a bude ďalej vnášať do vášho života nesúlad a chaos.
Existuje riziko, že keď nestabilní jedinci nedostanú to, čo chcú a vyčerpajú všetky možnosti manipulácie, stáva sa, že fyzicky ohrozia objekt svojej túžby.
Tip
Ak sa vám bude emočne nestabilná osoba vyhrážať, tým že si niečo spraví, neváhajte a zavolajte tiesňovú linku. Prekvapivo sa vtedy takýto človek väčšinou okamžite stiahne.

Spracovala: Silazdravia.sk

Rozoznajte nebezpečného človeka ešte skôr než vám ublíži