Črty tváre naozaj vypovedajú o povahe

Fyziognómia je vedná disciplína ktorá pomocou rysov a tvarov tváre určuje hlavné charakteristické vlastnosti človeka. Názov tohto slova pochádza z gréčtiny a doslova zname­ná „výraz tváre“. Týmto od­borným termínom sa však označuje aj vonkajšia forma ľudského tela ako výraz psy­chiky človeka. Fyziognómia ako vyšetrovacia metóda sa pokúša od­vodiť závery o charaktere a psychike jednotlivých osôb pozorovaním a interpretáciou stavby ich tela a tvaru tváre. Samozrejme podstatný je celkový dojem, výraz tváre.
Už starí Číňania, Rimania a Gréci si podľa čŕt tváre vyberali vhodných sluhov, alebo sa svojimi poznatkami riadili pri obchodných kontaktoch.
Čo je dobré si pamätať
Uši
Uši naznačujú koľkým informáciám si daná osoba želám byť vystavovaná, odhaľujú rýchlosť s akou dokáže robiť človek svoje rozhodnutia a symbolizujú tiež akú pozornosť daná osoba venuje pocitom, duchovnu, filozofiám. Napr. veľké uši väčšinou poukazujú na človeka ktorý sa dokáže presadiť, často aj na úkor iného.
Nos
Dlhý nos súvisí s úspechom. Už v starovekej Číne považovali veľký nos za mimoriadne priaznivý znak, lebo označoval moc, ambície a bohatstvo.
Veľké uši – naznačujú o schopnosti počúvať druhých, človek s takýmito ušami chce nasávať veľa informácií.
Malé uši – takýto človek informácie nie len získava, ale berie ich aj vážne. Dokáže sa však zahltiť príliš veľa informáciami, stáva sa, že sa uzatvorí do seba a prestane venovať pozornosť svojmu okoliu.
Odstávajúce uši – sú to ľudia ktorí potrebujú mnoho uznania, pozornosti. Muži často hľadajú útočisko u silných žien, ale nikdy nepriznajú, že sú vo vzťahu v podriadenej roli.
Priliehajúce uši – vnímavý a citlivý človek s veľmi dobrou intuíciou.
Nízko položené uši – takýto človek najskôr zhromažďuje potrebné údaje, potom hodnotí a vyčkáva, kým príde k záveru, môže to trvať dlhšie. Je to veľmi spoločenský človek.
Špicaté uši – spoločenský človek, ktorý sa snaží byť ústretový, ale vie byť aj prefíkaný.
Nos
Dlhý nos súvisí s úspechom. Už v starovekej Číne považovali veľký nos za mimoriadne priaznivý znak, lebo označoval moc, ambície a bohatstvo.
Obočie
Ľudia s vysoko položeným obočím si svoje myšlienky radi nechávajú pre seba, sú viac hĺbaví. Ľudia s nízko posadeným obočím sú naopak skôr spontánni.
Zrastené obočie – vypovedá o neprekonateľnej snahe dominovať, prevládať nad inými.
Tenké obočie – človek s malou energiou a vitalitou. Ak chĺpky často vypadávajú môže to dokonca svedčiť o poruche činnosti ľadvín.
Husté obočie – štedrý človek, ktorý má veľké, smelé plány, ktoré sú niekedy až príliš odvážne a nie celkom premyslené.
Obočie posadené mimoriadne blízko očí – znamená to netrpezlivého, náladového, žiarlivého človeka, ktorý sa ľahko rozčúli a má sklon k neposednosti.
Oči
Najmä veľké oči sú požadované za ideál krásy. Takéto oči prezrádzajú inteligenciu, silu, nápaditosť. Dokáže ľahko vzplanúť. Naopak malé oči mávajú ľudia ktorí ľahko stratia trpezlivosť, ale je aj veľmi rafinovaný a puntičkársky. Žena s malými očami sa na rozdiel od mužov s malými očami nebojí rizika.

Spracovala: Silazdravia.sk

Rozoznajte nebezpečného človeka ešte skôr než vám ublíži