Ako sa môžem cítiť naozaj šťastne?

Ako ľudia si často myslíme, že nie sme šťastní. To je však iba preto, že sa identifikujeme s nejakou svojou obmedzenou časťou. Začneme si vytvárať nejaký svoj obmedzený svet, zameraný na nejaké obmedzené potreby. Vytvárame si akési ochraňujúce prvky, akúsi ochranu proti životu. A tak človek začne plánovať, pripravovať. Nakoniec nastane niečo inak… Ale my to vidíme ako ďalší problém. Nastane niečo inak než očakávame a sme tým zasiahnutí. Niekto dokonca trvalo a nenávratne…

Namiesto toho, aby sme sa učili s prúdmi energií pracovať a byť s nimi v súlade, tak my robíme len to, že sa sťahujeme do seba, veci nás paralyzujú. Lipneme na svojom vlastnom umelom systéme ktorý žijeme, ktorý sa navyše snažíme s obrovským úsilím udržovať, len aby sa nezosypal. A taký je výsledok  hektickej pažravej civilizácie zameranej iba na výkonnosť.
Ak ste s niečím v rozpore mali by si sa spýtať, čo vyčítate samému sebe, akú vinu pociťujete. Je dobré sa spýtať: ,,K čomu ma chce táto situácia doviesť, čo vo mne alebo na mne je v rozpore s tým, aký/á naozaj som?“
Môžu to byť problémy ktoré ste nevyriešili, role ktoré nasilu hráte, veci ktorých ste sa nevzdali, hoci už k vám nepatria a len vás zaťažujú.
Je dobré byť čo možno najviac uvoľnený, a to i v stave nečinnosti, keď máte pocit, že veci stagnujú, že sa nikam neposúvajú, pokúste sa netlačiť na veci na silu.
Jednoducho sa uvoľniť.
Uvedomiť si, akú mienku máte sami o sebe, koľko zaťažujúcich pocitov máte a pokúste sa tieto pocity uvoľňovať. V takom uvoľnenom bode si postupne začnete všímať, že práve v obyčajných maličkostiach sa dá cítiť šťastie. A v tom ďalšom, poslednom stupni už nebudete potrebovať ani to… Jednoducho budete šťastní ,,len tak“…
Už nebudú potrebné dôvody, už budete v plnom spojení  so sebou, pretože v skutočnosti, šťastie spočíva iba v tom, cítiť sa šťastne. Šťastie je totiž stavom vnútorného pokoja. Šťastie je totiž vďačnosť. Je to stav vďačnosti za všetko, dokonca aj za negatívne udalosti ktoré vás môžu posunúť k pochopeniu. A čím dlhšie zostávate v stave vďačnosti, tým viac k sebe toto šťastie priťahujete.

Desatoro pre šťastné manželstvo ktoré by mal oddávajúci čítať snúbencom