Je možné odnaučiť psa zavýjať?

Zavýjanie psa môže obťažovať nie len vás, ale i vašich susedov. Pes aj keď je v spoločnosti svojho pána zavýja väčšinou preto, že tak vyžaduje pozornosť, má nejaké zdravotné problémy, alebo odpovedá na nejaké zvuky – ako je napríklad zavýjanie iného psa, zvuk sirény či hudby. V posledom prípade väčšinou pes prestane zavýjať keď zvuky ustanú.

Zavýjanie je tiež vnímané ako varovný signál – pes tak dáva najavo, že ostatné psy sa nemôžu priblížiť (do určitého priestoru), pretože tam jednoducho nepatria. Vytie môže byť aj signálom o pomoc – môže sa jednať o psa, ktorý sa bojí, alebo potrebuje pomoc a to preto, že vytie sa prenáša na vyšších frekvenciách, a teda je vyššia pravdepodobnosť že bude vypočutý na väčšiu diaľku. Ďalšou príčinou môže byť vytie fenky, ktorá vytie využíva na prilákanie potencionálnych partnerov – posiela do sveta odkaz, že prišiel jej čas a je pripravená k páreniu.
  • psa pri zavíjaní ignorujte, nedívajte sa na neho, nič mu nehovorte. Náhodne mu potom venujte psiu dobrotu keď je ticho. Aby si spojil maškrtu, pozornosť, hračku s tým, že ju dostane len keď je ticho. Dostať by ju mal asi po 5 minútach ticha.
  • naučte ho byť ticho aj ak mu to prikážete: najskôr vydáte príkaz ,,Štekaj” a napríklad zaklopte na dvere alebo stenu. Pochváľte ho keď vydá zvuk, ale nedávajte mu maškrtu ani hračku. Potom mu prikážte ,,Ticho”. V momente, keď váš pes zmĺkne na sekundu alebo dve, pochváľte ho a dajte mu maškrtu, alebo hračku. Opakujte to znova a znova, pomaly predlžujúc čas, ktorý musí byť váš pes ticho kým dostane pochvalu a maškrtu. Ak to bude pes zvládať, predĺžte tento čas ticha na tri sekundy. Ak je opäť úspešný, predlžujte čas na ďalšie sekundy a tak ďalej.

Máte nejaké problémy so svojou mačičkou, či psíkom? Už nemusíte mať! Poďte na https://silazdravia.sk/zvieracie-problemy/

Spracovala: Silazdravia.sk

Psia delikatesa?