Jóga vedomia

Jógu vedomia – Kundalíny jogu som s oduševnením objavila pred štyrmi rokmi. Zaujímavé je, že sa mi okamžite dostala pod kožu.

Keď som sa v roku 1977 narodila ako dievča namiesto očakávaného chlapca, mama si pre mňa vybrala nezvyčajné meno Jelena. Osud však zamiešala moja babina z otcovej strany, a tak som sa stala neočakávanou dcérou a premenovanou Evou v jednom. Tento začiatok môjho života ma určite v niečom požehnal i poznačil zároveň. Nie každý je plánovaný a rodovo zhodný s očakávaniami okolia. Mám zato, že podmienky vstupu do reálu 3D matrixu nie sú náhodné. Okolnosti ma viedli k tomu, aby som bola silná a vždy verila, že prijatie Božieho plánu uľahčí mojej duši i telu. Často sa pozerám na svet oveľa farebnejšími očami a rada vytváram resp. maľujem mne autentické obrazy. Som umelecká duša, a vnímam tento život všetkými zmyslami. Nakoľko moje nastavenie je – ži v súlade s dušou a keď duša spieva, tak aj moja krv spieva, vtedy cítim tú pravovernú ľahkosť bytia. Od dávna ma zaujíma numerológia, astrológia, šamanizmus, kvantové tvorenie, to „medzi nebom a zemou“ Vyštudovala som anglickú a americkú literatúru a aproximáciu práva odbor diplomacia na UK v Bratislave.Pred vysokou školou ma zavialo do Londýna, neskôr anglické obdobie v žilách vystriedalo obdobie bratislavské tzv. študijno – pracovné, a francúzske v meste Lyon, kde som sa vydala a porodila prvé dieťa. Som zanietený frankofil a „Savoir vivre“ mi dáva pocit slobody.
Môj život
Počas životných búrok, som nasla pochopenie a oporu u Lenky Vdovjakovej, ktorá má čisté srdce a myseľ, a „svetelne kódy“ v hlase. Jeden z mnohých z jej darov by som popísala v kontexte kundaliny jogy ako schopnosť liečiteľa vyladiť nás do „Bodu stredu“, kde je spojnica súradníc, odkiaľ prameni naša sila, pokoj a rozvaha. Zázračná bytosť ako Lenka, totiž vidí „za-zrak- Óm“, – myslím, ze toto hovori za všetko.
Jediné slovo ako by som nazvala svoj doterajší život? Premena. Teda, Eva, ktorá premieňa – alchymizuje? Vskutku zisťujem, ako nenápadne všetko so všetkým blahosklonne súvisí, to si snáď ani nevieme predstaviť. Veď tu sa predsa dostávam na môj začiatok, asi preto ma museli premenovať. Zažívam stále pocity sústavnej premeny do seba a bližšie k sebe samej … je to pocit, keď viete, že čistá myseľ a čisté srdce sú v živote alfou a omegou. V istom ohľade ma určite ovplyvnilo veľa okolností a neočakávaných udalostí, ktoré sa do mňa ,,otiskli“ a miešali sa vo mne. A vždy som v sebe vnútri vedela, že všetky okolnosti ma vedú k Pravde. Žitie v autentickom bytí by isto tento svet posunulo o obrovský krok vpred. Pravdivosť k sebe sa viaže na vnútorný pocit seba prijatia. Ak sa vieme prijať takí akí sme a vieme, že sme si sami sebe darom s veľkou hodnotou, plní láskavej energie a túžby obnovovať a obrodzovať sa vzájomne. Ozaj videli ste rozprávku „Kráľovstvo krivých zrkadiel..?!“… už ako deti, sme mohli vidieť a ,,nacítiť“, ako sa to naše zrkadlenie môže líšiť od našej vnútornej podstaty. Je zásadné pre náš posun nájsť objektívnejšiu/pravdivejšiu optiku videnia a vnímania seba samého, čo nás učí žiť pokornejšie a jednoduchšie. To či sme na správnej ceste poznáme podľa ľudí, ktorí nás obklopujú… Čím slobodnejší sa cítime, tým máme viac energie na tvorenie. Tak nech žije alchýmia života v nás, aby sme to tu vedeli pozdvihnúť v tej najvyššej možnej verzii vytvorenej o sebe, ktorá vyzdvihne nás a tým aj tento svet do svetla.
Joga ako cesta
V kuloároch tejto jogy sa hovorí, že pri tomto typ kráľovskej jogy sa často jedná priam o karmické stretnutie jogy a človeka, akoby v človeku pri dotyku s ňou ožilo niečo, čo mu je dôverne známe. To bol i môj prípad. Postupne som sa dostávala viac a viac do tajov a detailov tejto jogy a samozrejme veľa nových vnemov a poznania mi otváralo každodenné cvičenie – moja ranná, alebo večerná Sadhána. Ako dieťa otca jogína, ktorý zažil pocit absolútna a mal už v tej dobe prístupnú literatúru, som sa o jogu zaujímala už oveľa skôr. Moja prvá jogínska kniha bola: „Od starej Indii k dnešku“ /Avicena, 1971/. Počas rokov strávených v zahraničí mi do cesty prichádzali ľudia spirituálne založení, s ktorými som zdieľala rovnakú vlnu na ceste vnútorného poznania. Môj osobný rozvoj som sa nikdy nesnažila prispôsobovať trendom, alebo požiadavkám okolitého sveta. Sila a vnútorné nastavenie je u mňa spojené s vierou a naciťovaním sveta jemnohmotného. A tu sa vynára otázka zjavného a skrytého v človeku, ktorý neustále hľadá zmysel tohto materiálneho sveta. Ako sa z toho vymaniť a nájsť pokoj v sebe samom. Odpovedí na túto otázku je určité veľa – u mňa veľká zmena a vnútorná stabilita, nakoľko som osoba vysoko senzibilná, nastala práve v súvislosti s jej pravidelnou praxou. Tento typ jogy veľa ľudí nepozná a jeho názov často v ľuďoch vyvoláva úsmevné domnienky. Je zrejmé, že sa ľudia pristavia pri samotnom názve tejto jogy.
Sila energie
Kundalíny je evolučná energia (životná iskra Šakti) a jej uvoľňovanie môžeme prirovnať k pohybu vĺn, pulzovaniu pri jej prebudení po tom, čo spí pri koreni našej chrbtice v tele. Tento typ energie je známy už z dávnej minulosti a cvičenie kundalíny jogy bolo v minulosti výsadou kráľovských rodín, vzhľadom jej k špecifickosti. Vraví sa, že rok praktizovania kundalíny jogy sa vyrovná mnohoročnej  praxí  klasickej jogy vo vzťahu k posunu vedomia aj  na našich energetických telách.
Kundalíny
Je určite dôležité mať pri sebe jogínov, ktorí cestu kundalíny jogy prešli pred Vami, a môžu Vám byť nápomocní pri zdolávaní nových horizontov, ktoré sa pred Vami začnú postupne objavovať. U človeka sa pri prebudení tejto zázračnej a očistnej energie dostavia rôzne stavy vedomia, v závislosti od toho, do akej miery sa venoval vnútornej čistote na telesnej ako na duchovnej úrovni. Ak je ľudské telo čisté a myšlienky tiež, kundalíny môže voľne prúdiť kanálmi, dostavuje sa vnútorná  blaženosť a telesná sila. V horšom prípade sa samozrejme môže táto energia prechodne v človeku na ego úrovni spustiť program pýchy a nadradenosti, avšak ani tento stav netrvá dlho, ak sú pri nás tí praví ľudia, a vesmír vždy nastolí rovnováhu vhodnými okolnosťami a tak naša cesta môže bez obáv pokračovať. Je teda dôležité vedieť, že energia kundalíny spolupracuje s nami a my s ňou, vždy sa totiž jedná o proces, uvoľňuje sa do tela postupne a existuje vo vrstvách.
Od kundalíny jogy môžeme očakávať  zdravé fyzické a jednohmotné telo, zachovanie si vitality do vysokého veku, rovnováhu prúdenia energií v meridiánoch a čakrách, rozšírenie vedomia a pochopenie našej existencie vo vzťahu k nekonečnu, vyrovnaný nervový systém, pravidelnú fyzickú a mentálnu detoxikáciu, naviazanie spojenia so svojím Vyšším Ja / so svojím vnútorným učiteľom, a rozpúšťanie emočných tráum a postupný prechod od karmického ku dharmickému spôsobu bytia. Dôležité zmeny na svojom tele a duši pocítite už po prvom cvičení a ak sa kundalíny energia raz u Vás prebudí, vraví sa, že už niet cesty spať. Samozrejme v pozitívnom význame sa dostávate na hodnotnú a na zaujímavosti bohatú cestu zmien, ktoré Váš život spravia „hlbším a vyšším“ zároveň. Pre vysvetlenie, stretnutie so sebou a napojenie na vyššie ja, je to najcennejšie čo Vám môže tento život poskytnúť. Vedieť kto som a načo som sem prišiel pomôže naplniť Vaše túžby a nájsť skutočný zmysel života. Nie je to pre Vás dostatočná motivácia? Pre mňa určite áno, nakoľko na otázku prečo ste sem prišli a aké je Vaše poslanie si môžete odpovedať iba vy sami, vyplýva to z univerzálneho zákona vesmíru. Rovnako je vesmír naklonený tým, ktorí majú odvahu vstúpiť do neznámych hlbín seba samého s odvahou a vierou. Výrok „Nič neexistuje vo mne, čo neexistovalo predo mnou)“ potvrdzuje, že sme súčasťou vesmíru ako vesmír je v nás. Existencia Jednoty na úrovni celku je jedinou nemennou v tomto svete.

Sebarozvoj
Žijeme vo svete energií, ktoré na nás pôsobia, kolektívne vedomie a vedomie jednotlivca je navzájom prepojené. Vnútorná transformácia na úrovni jednotlivca je zároveň naviazaná aj na úroveň celého kolektívu, a je nepopierateľné, že sa energie navzájom miešajú a ovplyvňujú. Tí, ktorí sa rozhodli, alebo chystajú kráčať na ceste kundalíny jogy, prispievajú v rámci procesu vnútorného vývoja ku kolektívnemu v rovnakej miere. Sebarozvíjanie pomocou jogy samozrejme na počiatku súvisí hlavne  z psychologickým hľadiskom ľudského nastavenia. Dôvody a motivácia je preto na tejto ceste azda najdôležitejšia, aby mal náš vnútorný chrám naozaj pevné a neotrasiteľné základy. Každý typ stavby ma totiž iný účel, pre ktorý bol skonštruovaný. Základy duchovného života, rovnako ako aj náš spôsob života budú tento zmysel odrážať. Úsilie a duchovná prax sú špeciálne nástroje, ktoré nám v našom úsilí pomôžu. Sebaskúmanie si vyžaduje odhodlanie a trpezlivosť a tak to bolo aj v mojom prípade. Veľmi mi na mojej ceste pomohlo vedomie, že všetky trápenia si vytvárame sami prostredníctvom svojej nevedomosti. Odstránením nevedomosti zmizne trápenie aj bolesť. Energia kundalíny, ak je správne riadená, sa v živote každého človeka môže stať mocným nástrojom. Hoci k prebudeniu kundalíny nevedie žiadna mystika, môže nám sprostredkovať veľa mystických zážitkov. Praktikant kundalíny jogy by si mal teda vopred prehodnotiť svoje zámery a očakávania. Pokora a skromnosť sú dve požiadavky pre toho, kto praktikuje tento typ jogy.
Zmysel života
Pre tých z Vás, ktorých zmyslom života je poznať samého seba, je to zároveň cesta vedúca  k slobode a autentickosti. V dnešných časoch veľkých posunov a zmien, môžeme očakávať neočakávateľné, a naše vnútorné nastavenie a celistvosť  budú mať veľký vplyv na dianie okolo nás. Staňme sa sami sebe kotvou aj prístavom, aby sme sa mali o čo oprieť, a pritom nevyčerpávali ani svoje okolie ani matku Zem.
kontakt na Evku: evincster@gmail.com

Foto: archív Evy Ginoux