Ako môžem naozaj odpustiť?

Odpustiť znamená nezaoberať sa ťažkými emóciami, ,,pustiť“  sa ich, ale tiež odísť od zložitých situácií.

Dovoliť si pustiť také situácie, či pocity, ktoré sa vám nepáčia. ,,Pustiť sa“ emócií ako je hnev, či akejkoľvek inej bolesti ktorá človeka sužuje. Nie je predsa nutné žiť v niečom, čo človeku emocionálne nevyhovuje. Jednoducho sa len k tejto zmene rozhodnúť.  Nežiť v minulosti, ale pozerať sa na prítomnosť a na to, ako chce človek naozaj žiť.
Bohužiaľ nie je možné naozaj odpustiť, ak je človek presvedčený, že mu bolo ublížené absolútne nezmyselne. V hĺbke duše určite neodpustí aj keď si chce nahovárať že áno. Možné je to až vtedy, keď začne chápať tzv. logos sveta, čiže jeho ciele, zákony v širších súvislostiach, až keď si uvedomí v čom bola daná situácia múdra a teda dokonca spravodlivá z hľadiska budúcnosti. Vtedy sa tá strašná krivda, či ďalšie negatívne emócie môžu zmeniť na ozajstné poznanie a tak na ,,presvetlenie“ samého seba.
Veľakrát človek nevie odpustiť preto, že príliš upevnil pocit vlastnej dôležitosti.
Napíšte si dôvody, prečo by ste mohli druhému človeku, alebo i sebe odpustiť, a ako si môžete tento permanentný pocit odpustenia udržať. Skúste sa na problém, ktorý vás zaťažuje pozrieť s trochu menšou vážnosťou. Možno tak nakoniec zistíte, že druhý človek vám ublížil nevedome, nechtiac, pretože len zle vyhodnotil situáciu…
Zásadná vec – prestaňte riešiť svoju minulosť a trápiť sa ňou… ,,To“ sa už stalo… Máte právo robiť chyby, zmýliť sa… Neobviňujte sa. Chyba sa stane chybou iba vtedy, keď sa z nej nedokážete poučiť. Ale vaša minulosť je už minulosť, teraz je prítomnosť a vy môžete ísť ďalej. Nebuďte k sebe necitlivý, odmietnite sebadeštrukčné sklony, ktoré vás ťahajú už generácie. Používajte svoju vôľu a majte radosť z nových možností.
Ale čo s tým ak druhým ľudom stále odpustiť nedokážete?
Tak im prestaňte odpúšťať. Ľudia vedia väčšinou veľmi dobre čo robia. Takže ak oni sami neoľutujú svoje činy a nebudú sa snažiť o nápravu, vy sa radšej namiesto odpúšťania sústreďte na lásku k sebe, na svoju vnútornú slobodu.
Vlastne tí ľudia, ktorí  vás nevedia milovať,  učia tým vás, ako milovať samého seba…
Potrebujete znova nadobudnúť sebahodnotu. Dôkazom, že sa vám to podarilo je, keď sa vám pri spomienke na traumatizujúcu udalosť v mysli neobjavia negatívne pocity, ani v tele nebudete cítiť negatívne emócie. Až vtedy bude odpustenie dokonalé a táto znovu  získaná energia vám pomôže v ďalšom procese.
Ak vám na druhú stranu druhý človek nechce odpustiť,  hoci vy ste sa snažili o nápravu, je dobré sa tým ďalej netrápiť. Vnútorne ísť od toho, nevyčítať si, že vám niekto nechce odpustiť, to je už totiž jeho rozhodnutie, inak povedané nezrelosť.
Podstatné je neustále pamätať na vnútorný pokoj, pretože vo vnútornom pokoji je všetko nakoniec aj tak v poriadku. Vyhľadávajte pozitívne emócie a pocity vďačnosti.

Ako sa môžem cítiť naozaj šťastne?