Týrané ženy by sa mali naučiť povedať KONIEC

Mnoho žien prežije vo svojom živote viacero prípadov násilia. Najbežnejšou formou násilia je týranie žien ich intímnymi partnermi.
Ženy sa často neradi priznávajú k tomu, že sú týrané, cítia hanbu, alebo sa boja obviniť člena svojej rodiny.
Údaje získané z prieskumov krízových centier ukazujú, že asi 50% sexuálnych útokov je spáchaných na dievčatách vo veku 15 rokov a mladších. Z toho 60% obetí svojich útočníkov poznalo. Smutné štatistiky hovoria, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov. Viac než polovica žien uvádza, že ich partner im ubližoval telesne a zhruba 80% žien tvrdí, že zažívali sústavné emocionálne aj psychické týranie. Údaje zo Slovenska sú ešte hrozivejšie, naznačujú, že každá druhá Slovenka zažila psychické, fyzické týranie.
Násilný muž svoju partnerku často zastrašuje a vyvoláva v nej pocity viny. Má väčšinou pocit výnimočnosti, nadradenosti, je egoistický a potrebuje mať kontrolu nad jej životom. Bohužiaľ sa žena často stotožní s tým čo jej tvrdí násilník, dokonca si myslí, že násilné správanie od partnera si zaslúži.
Žena by sa mala naučiť pozerať sa na veci také, aké naozaj sú, nezatvárať si pred nimi oči a nežiť v ilúzii… Potom je schopná zvládnuť veci vo svojom živote oveľa lepšie. Je dôležité vyhľadať aj odbornú pomoc na krízových linkách, v poradniach a krízových centrách pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia.
Hudobník, raper DIAM vo svojej skladbe KONIEC prináša posolstvo, aby týrané ženy nezatvárali oči pred realitou:

,,Osobne poznám pár žien ktoré si prechádzali domácim násilím, ale nemali odvahu s tým nič robiť. Aj moja bývalá priateľka bola so mnou, no radšej sa vrátila k predchádzajúcemu partnerovi, hoci sa k nej v minulosti nechoval dobre. Lenže on ju prenasledoval, presviedčal, tlačil na ňu aby sa vrátila. Tvrdil jej, že ona je tá zlá ktorá môže za jeho problémy, preto by mala byť s ním aby ich napravila. Myslela si, že keď sa k nemu vráti, zvolí si tak menšie zlo. Opak bol však pravdou. Preto aj po výzve pani, ktorá vedie centrum pre týrané ženy v Petržalke som vytvoril song, ktorý má podporiť ženy, aby nabrali odvahu a vedeli povedať KONIEC… „
https://www.youtube.com/c/DiamOfficial/videos