Orgánová psychosomatika

Existujú určité druhy ochorení, za ktorých vznikom stojí práve psychika človeka. Psychosomatika je súhrnom poznatkov o vzájomnom ovplyvňovaní psychiky a tela.
Čo ste asi nevedeli 

Keďže má na chorobách veľký podiel práve psychika, treba si uvedomiť ako vlastne myslíte, pretože práve pri myslení všetko začína. Častokrát si ani neuvedomujete, na čo všetko ste schopný myslieť. S myslením sa spájajú aj emócie, pričom každá emócia má aj svoje fyziologické prejavy – ako napríklad pri prežívaní hnevu stúpa krvný tlak a pod.
Vyjadrenie typu ,,Mám toho plné zuby“ , ,,Neviem to stráviť“ , ,,Mám toho až po krk“… hovoria o tom, ako sa cítite a zároveň aj symbolicky vyjadrujú, ktorý orgán sa vďaka týmto pocitom oslabuje.
Pľúca
sú symbolom toho ako komunikujete s ostatnými, či dokážete vyjadriť svoje pocity.
Srdce
poukazuje na city a lásku. Vyjadruje vašu osobnosť, vaše pohľady na život – či ste citlivý alebo sa skôr citovo uzatvárate.
Žlčník
poukazuje na našu životnú spokojnosť. Ak sním máte zdravotné ťažkosti podľa všetkého sa cítite v živote nespokojný.
Pečeň
symbolizuje váš vzťah k svetu a k druhým ľuďom. Či im dôverujete alebo sa ich obávate.
Žalúdok
ukazuje ako dokážete prijímať udalosti v živote, ako ich dokážete spracovať. (Stráviť.)
Hrubé črevo
symbolizuje minulosť, či sa s ňou dokážete vyrovnať, odpustiť. (Pustiť sa nepotrebných vecí.)
Pankreas
je orgán lásky, preto jeho stav ukazuje ako sme schopní dávať, ale aj prijímať lásku.
Slezina
symbolizuje vaše vnímanie sveta, ak máte pocit, že svet je ťažký a zlý,  pravdepodobne môžete mať oslabený práve tento orgán.
Obličky
symbolizujú partnerstvo, vzťahy s druhými ľudmi.
Močový mechúr
stav močového mechúra ukazuje, ako dokážete uvoľniť stresové situácie vo svojom živote.

Spracovala: Silazdravia.sk

Zdravie podľa znamení