Ako sa môžem cítiť naozaj šťastne?

Ako ľudia si často myslíme, že nie sme šťastní. To je však iba preto, že sa identifikujeme s nejakou svojou obmedzenou časťou. Začneme si vytvárať nejaký svoj obmedzený svet, zameraný na nejaké obmedzené potreby. Vytvárame si akési ochraňujúce prvky, akúsi ochranu proti životu. A tak človek začne plánovať, pripravovať. Nakoniec nastane niečo inak… Ale my to vidíme ako ďalší problém. Nastane niečo inak než očakávame a sme tým zasiahnutí. Niekto dokonca trvalo a nenávratne…

Pokračovať v čítaní

Črty tváre naozaj vypovedajú o povahe

Fyziognómia je vedná disciplína ktorá pomocou rysov a tvarov tváre určuje hlavné charakteristické vlastnosti človeka. Názov tohto slova pochádza z gréčtiny a doslova zname­ná „výraz tváre“. Týmto od­borným termínom sa však označuje aj vonkajšia forma ľudského tela ako výraz psy­chiky človeka. Fyziognómia ako vyšetrovacia metóda sa pokúša od­vodiť závery o charaktere a psychike jednotlivých osôb pozorovaním a interpretáciou stavby ich tela a tvaru tváre. Samozrejme podstatný je celkový dojem, výraz tváre.
Už starí Číňania, Rimania a Gréci si podľa čŕt tváre vyberali vhodných sluhov, alebo sa svojimi poznatkami riadili pri obchodných kontaktoch.
Čo je dobré si pamätať
Pokračovať v čítaní

Veselá Veľká noc!

Veľká noc nie je asi úplne niečo, po čom by ženy až tak veľmi túžili. Krásne oblečená, namaľovaná žena dostane korbáčom, potom ju oblejú vodou a aby toho nebolo málo, ešte jej aj uštedria tú najlacnejšiu voňavku, ktorá nevyprchá ani za týždeň. A takéhoto násilníka – ano násilníka – žena ešte aj odmení?! Keď už sme pritom, to skôr žena by mala dostať odškodné za takú potupu! A pri všetkej úcte ku kresťanským sviatkom, je vôbec Veľká noc naozaj z historického pohľadu sviatkom kresťanským, alebo si len kresťanstvo prisvojilo pohanské slávnosti a tradície? Ak sa chceme na túto otázku dozvedieť pravdu, musíme preskúmať zvyky a tradície ktoré sa s Veľkou nocou spájajú.

Pokračovať v čítaní