Ako sa môžem cítiť naozaj šťastne?

Ako ľudia si často myslíme, že nie sme šťastní. To je však iba preto, že sa identifikujeme s nejakou svojou obmedzenou časťou. Začneme si vytvárať nejaký svoj obmedzený svet, zameraný na nejaké obmedzené potreby. Vytvárame si akési ochraňujúce prvky, akúsi ochranu proti životu. A tak človek začne plánovať, pripravovať. Nakoniec nastane niečo inak… Ale my to vidíme ako ďalší problém. Nastane niečo inak než očakávame a sme tým zasiahnutí. Niekto dokonca trvalo a nenávratne…

Pokračovať v čítaní

Črty tváre naozaj vypovedajú o povahe

Fyziognómia je vedná disciplína ktorá pomocou rysov a tvarov tváre určuje hlavné charakteristické vlastnosti človeka. Názov tohto slova pochádza z gréčtiny a doslova zname­ná „výraz tváre“. Týmto od­borným termínom sa však označuje aj vonkajšia forma ľudského tela ako výraz psy­chiky človeka. Fyziognómia ako vyšetrovacia metóda sa pokúša od­vodiť závery o charaktere a psychike jednotlivých osôb pozorovaním a interpretáciou stavby ich tela a tvaru tváre. Samozrejme podstatný je celkový dojem, výraz tváre.
Už starí Číňania, Rimania a Gréci si podľa čŕt tváre vyberali vhodných sluhov, alebo sa svojimi poznatkami riadili pri obchodných kontaktoch.
Čo je dobré si pamätať
Pokračovať v čítaní